مرور برچسب

ویدیو

چرا همه قهوه رو دوست دارن ؟

قهوه خوشمزست... خوشمزگی اش به تلخ بودنشه وقتی میخوریم تلخی اش را تحویل نمیگیریم اما میگوییم چسبید! زندگی روزهای تلخش بد نیست تلخی اش را تحویل نگیر بخند و بگو عجب طعمی!!!!