مرور برچسب

روبوستا

آسیاب کردن قهوه

تصویر کلاسیکی که از قهوه به ذهن خطور می کند، آن را به شکل دانه هایی نسابیده ترسیم می کند. برای آن که عصاره این دانه های زیبارو را به فنجان بریزیم، ناگزیر باید آنها را بسابیم و پودر کنیم. هدف اصلی از سابیدن قهوه ...

برشته سازی قهوه

پیش تر توضیح داده شد که فرایند برشته سازی یا روستینگ ، به فرآیندی گفته می شود که طی آن گیلاس های عمل آوری شده درخت قهوه که به قهوه سبز تغییر ماهیت داده اند، در گرما تبدیل به دانه های قهوه ای رنگ معطری می شوند که همه ما با آن آشنا هستیم. در…

کجا چه قهوه ای می روید؟

بهترین شرایط جوی برای رویش و رشد درختان قهوه در بخشی از جهان یافت می شود که به آن اصطلاحا «کمربند قهوه» می گویند. این منطقه در طول جغرافیایی ۲۵ درجه شمالی و ۳۰ درجه جنوبی واقع شده است...

چشیدن، برشته کردن، آسیاب کردن و دم آوری قهوه

قهوه ای که هر روز از آن لذت می برید، راه زیادی را پیموده تا به فنجان شما برسد. بذر قهوه از زمان کاشته شدن تا زمانی که به شکل دانه های آماده به دست شما برسد، ۱۰ مرحله اساسی را پشت سر می گذارد. مرحله ی هفتم تا دهم آن بشرح زیر می باشند...

خشک کردن، یکدست سازی و صادرات دانه های قهوه

قهوه ای که هر روز از آن لذت می برید، راه زیادی را پیموده تا به فنجان شما برسد. بذر قهوه از زمان کاشته شدن تا زمانی که به شکل دانه های آماده به دست شما برسد، ۱۰ مرحله اساسی را پشت سر می گذارد. مرحله ی چهارم تا ششم آن بشرح زیر می باشند...

کاشت، داشت، برداشت، عمل آوری

قهوه ای که هر روز از آن لذت می برید، راه زیادی را پیموده تا به فنجان شما برسد. بذر قهوه از زمان کاشته شدن تا زمانی که به شکل دانه های آماده به دست شما برسد، ۱۰ مرحله اساسی را پشت سر می گذارد. سه مرحله ی ابتدایی آن بشرح زیر می باشند...

سرگذشت قهوه

اگرچه افسانه های زیادی درباره تاریخ قهوه وجود دارد، هیچ کس دقیقا نمی داند قهوه در کجا و چه زمانی کشف شد. قهوه ای که امروزه در سرتاسر جهان کشت می شود، میراث جنگل های قهوه فلات اتیوپی در قرن های گذشته است. در افسانه های اتیوپی آمده است…

پایه ژنتیکی کیفیت قهوه

عوامل بیوشیمیایی کیفیت قهوه با کیفیت باید از سه جنبه فیزیکی، شیمیایی و حسی حداقل استانداردها را داشته باشد. کیفیت یک فنجان قهوه علاوه بر ژنتیک و فیزیولوژی گونه استفاده شده، به نحوه کاشت، داشت، برداشت و عمل آوری هم منوط است. هر کدام از این…