مرور برچسب

رست

گپ تایم – رست قهوه – قسمت دوم

‎رست قهوه یک هنر است چونکه باید کاملاً مراقب قهوه باشی و فقط چند ثانیه غفلت می تونه منجر به خراب شدن قهوه شه ، کیفیت رست توسط تعداد ترک قهوه ( صدای ترق و تروق قهوه در هنگام رست ) در درجه حرارت مختلف سنجیده می شه و هم دیدن تغییر رنگ قهوه در…

گپ تایم – رست قهوه – قسمت اول

‎رست قهوه یک هنر است چونکه باید کاملاً مراقب قهوه باشی و فقط چند ثانیه غفلت می تونه منجر به خراب شدن قهوه شه ، کیفیت رست توسط تعداد ترک قهوه ( صدای ترق و تروق قهوه در هنگام رست ) در درجه حرارت مختلف سنجیده می شه و هم دیدن تغییر رنگ قهوه در…