مرور برچسب

دم آوری قهوه

چشیدن، برشته کردن، آسیاب کردن و دم آوری قهوه

قهوه ای که هر روز از آن لذت می برید، راه زیادی را پیموده تا به فنجان شما برسد. بذر قهوه از زمان کاشته شدن تا زمانی که به شکل دانه های آماده به دست شما برسد، ۱۰ مرحله اساسی را پشت سر می گذارد. مرحله ی هفتم تا دهم آن بشرح زیر می باشند...