مرور برچسب

دانه قهوه

برشته سازی قهوه

پیش تر توضیح داده شد که فرایند برشته سازی یا روستینگ ، به فرآیندی گفته می شود که طی آن گیلاس های عمل آوری شده درخت قهوه که به قهوه سبز تغییر ماهیت داده اند، در گرما تبدیل به دانه های قهوه ای رنگ معطری می شوند که همه ما با آن آشنا هستیم. در…

کجا چه قهوه ای می روید؟

بهترین شرایط جوی برای رویش و رشد درختان قهوه در بخشی از جهان یافت می شود که به آن اصطلاحا «کمربند قهوه» می گویند. این منطقه در طول جغرافیایی ۲۵ درجه شمالی و ۳۰ درجه جنوبی واقع شده است...

چشیدن، برشته کردن، آسیاب کردن و دم آوری قهوه

قهوه ای که هر روز از آن لذت می برید، راه زیادی را پیموده تا به فنجان شما برسد. بذر قهوه از زمان کاشته شدن تا زمانی که به شکل دانه های آماده به دست شما برسد، ۱۰ مرحله اساسی را پشت سر می گذارد. مرحله ی هفتم تا دهم آن بشرح زیر می باشند...

خشک کردن، یکدست سازی و صادرات دانه های قهوه

قهوه ای که هر روز از آن لذت می برید، راه زیادی را پیموده تا به فنجان شما برسد. بذر قهوه از زمان کاشته شدن تا زمانی که به شکل دانه های آماده به دست شما برسد، ۱۰ مرحله اساسی را پشت سر می گذارد. مرحله ی چهارم تا ششم آن بشرح زیر می باشند...

کاشت، داشت، برداشت، عمل آوری

قهوه ای که هر روز از آن لذت می برید، راه زیادی را پیموده تا به فنجان شما برسد. بذر قهوه از زمان کاشته شدن تا زمانی که به شکل دانه های آماده به دست شما برسد، ۱۰ مرحله اساسی را پشت سر می گذارد. سه مرحله ی ابتدایی آن بشرح زیر می باشند...