مرور برچسب

استارباکس

الن سوالات شما رو درباره ی قهوه جواب میده!!

بلند، گرند یا ونتی؟!! اندازه ظرف قهوه استارباکس میتونه گیج کننده باشه، پس امروز الن میخواد یه درس خنده دار در مورد چیزایی که میتونین سفارش بدید بده. شما بعضی از فاکتورایی که الن کشفشون کرده رو هیچ وقت نمیدونستین.