گپ تایم – کلد برو با علی عباسی

قهوه ی سرد و قهوه ی سرد دم یکسان نیستند. در قهوه های سرد شما به یک قهوه گرم و مقداری یخ نیاز مندید. گرمی و سردی باعث ایجاد عطر و طعمی اسیدی و تلخ میشود. در صورتی که در قهوه ی سرد دم به دلیل استخراج با اب سرد دارای طعمی صاف کم اسیدیته و کافئین قوی میباشد. کافئین عنصری محلول در اب است و به دلیل درگیری زیاد قهوه با اب در سرور کلد برو ما به بیشترین مقدار کافئین محلول در اب دست پیدا میکنیم. افزایش زمان دم اوری بیش از حد معمول که زمانی بین ۱۸ تا ۲۴ ساعت است باعث به وجود امدن طعمی نامطبوع در قهوه میشود.

حتما بخوانید:   سایفون
ممکن است شما دوست داشته باشید