چرا همه قهوه رو دوست دارن ؟

طعم قهوه

 1. قهوه خوشمزست…
  خوشمزگی اش
  به تلخ بودنشه
  وقتی میخوریم تلخی اش
  را تحویل نمیگیریم
  اما میگوییم چسبید!

  زندگی روزهای
  تلخش بد نیست
  تلخی اش را تحویل نگیر
  بخند و بگو عجب طعمی!!!!

حتما بخوانید:   Round Mountain - Coffee
ممکن است شما دوست داشته باشید