جردن به کنون راجع به قهوه ی ناپل درس میده!!

کنون بیش از حد قهوه میخورد و جردن اولین سریالش با سیبیل رو در سریال ایتالیایی مکانی در خورشید آغاز میکند.

حتما بخوانید:   فراپوچینو با پرتقال
ممکن است شما دوست داشته باشید