تاریخچه قهوه در ایران

میتوان گفت شروع کلمه قهوه امیخته با کلمه قهوه خانه و قهوه چی بوده است

قهوه خانه به مکانی گفته میشد که مردم برای نوشیدن قهوه با چایی و ناهار و شام به ان مراجعه میکردنند

پس از تغییر این مکان تبدیل به محلی برای اطلاع رسانی و بیان افکار و نگرش ها و اخبارهای اقتصادی و حتی سیاسی بوده است

قهوه خانه ها مکانی سرگرم کننده و بسیار پر بار بوده زیرا در ان غزل خانی شاهنامه خانی نقالی سخن وری و مشاعره انجام میشده است و یه عنوان نهادی با اهمیت در جهت فرهنگی معرفی میشده است.

قهوه خانه کلمه ای است که میتوان گفت از دربار صفوی و قاجار شروع شد

قهوه خانه یا ابدار خانه به مکانی در دربار گفته میشد که در ان انواع نوشیدنی شربت و قهوه تهیه میشد و به درباریان و میهمان های خارجی ارائه میشد

پادشاهان صفوی قهوه چی و قهوه چی باشی داشتند که یک منصب درباری بود

کم کم قهوه به محیط بیرونی دربار و خانواده اشراف و اعیان گسترش یافت و پس از ان به میان جامعه و در عموم مردم گسترش یافت

اولین قهوه خانه در ایران در شهر قزوین و در زمان شاه تهماسی پدید امد و پس از ان در اصفهان و در زمان شاه عباس توسعه یافت.

حتما بخوانید:   مدت زمان و شرایط نگهداری قهوه
منبع اینستگرام کافه خانه
ممکن است شما دوست داشته باشید