برنامه جالب Sticky Bun

چالش سه کارمند برای تمرین گفتگو و بحث کردن با مشتری…
حتما بخوانید:   اگر آگهی های بازرگانی قهوه رو راست بودند!!!
ممکن است شما دوست داشته باشید