آیا قهوه میتواند شکاف سیاسی ایجاد کند؟

گاتفلد در برنامه اش به این موضوع میپردازد که آیا قهوه میتواند شکاف سیاسی ایجاد کند؟ این ویدیو رو از دست ندین…

حتما بخوانید:   John Waller : AWAKENING
ممکن است شما دوست داشته باشید